Kasa fiskalna hs ej

Przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą, w jakiej używają kasy rejestrujące muszą przestrzegać bardzo dużo wymogów. Drinku spośród nich jest cel posiadania papierowych rolek z kopiami paragonów przez określony w wygodnym rozporządzeniu okres, jaki z 2013 rokiem uległ przedłużeniu.

Do 31 grudnia 2012 roku na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z 2008 roku obowiązywał okres przejściowy razem z jakim kopie paragonów fiskalny potrzeba było zbierać przez okres dwóch lat. Zacząwszy z początku roku 2013 przechowywanie paragonów z kasy fiskalnej uległ zmianie i został przedłużony na czas lat pięciu. Podatnicy rejestrujący sprzedaż na kasach finansowych w roku 2013 powinni zachować kopie paragonów dokumentujących sprzedaż za rok 2012 i 2011, natomiast wcześniejsze kopie paragonów można trwale zniszczyć. I muszą dbać także o tym, że zarchiwizowane kopie paragonów z 2013 roku muszą przechowywać aż do roku 2018, ze względu na ostatnie, że okres pięcioletni miany istnieje od końca roku kalendarzowego, w którym upłyną termin płatności podatku.Dlaczego przechowywanie kopii paragonów fiskalnych ma okres pięciu lat? Przede wszystkim ze względu na ostatnie, iż czas przedawnienia się zobowiązania podatkowego wynosi właśnie pięć lat.Jest wiele obaw czy archiwizowanie kopii paragonów przez naprawdę duży etap jest korzystne. Jednakże resort finansów uważa, że pięcioletni okres ma oznaczanie dla prawidłowości rozliczeń podatkowych. Kopie paragonów są jedynymi dowodami, które dokumentują sprzedaż, jej ilość cenę oraz stawki podatkowe.Na uwagę jednak zasługuje fakt, że mimo że ustawodawca wskazał określony czas do archiwizowania kopii rolek z paragonami finansowymi wtedy nie wskazał jakości w jakiej powinny być one ukrywane. Najtańsze kasy fiskalne kraków przechowują paragony w postaci papierowej.  Kasy droższe z rozbudowanym modułem są okazja archiwizacji elektronicznej paragonów. Należy też pamiętać, że nawet fakt likwidacji działalności gospodarczej w żaden system nie zwalnia przedsiębiorcy z ustawowego obowiązku przechowywania kopii paragonów z kas rejestrujących.